Price & Reservation

Available and Price of Apartment 1

Price [Apartment / Day]:
Term:
Price [EUR]:
01.01. – 01.06.
60 – 4 person
70 – 5 person
80 – 6 person
01.06. – 01.07.
70 – 4 person
80 – 5 person
90 – 6 person
01.07. – 01.09.
100 – 4 person
110 – 5 person
120 – 6 person
01.09. – 01.10.
70 – 4 person
80 – 5 person
90 – 6 person
01.10. – 31.12.
60 – 4 person
70 – 5 person
80 – 6 person
Additional note:
 • Air condition: free
 • Wi-Fi: free
 • Parking place: free
 • Pets: 5 EUR/day
Available and Price of Apartment 2

Price [Apartment / Day]:
Term:
Price [EUR]:
01.01. – 01.06.
60 – 4 person
70 – 5 person
80 – 6 person
01.06. – 01.07.
70 – 4 person
80 – 5 person
90 – 6 person
01.07. – 01.09.
100 – 4 person
110 – 5 person
120 – 6 person
01.09. – 01.10.
70 – 4 person
80 – 5 person
90 – 6 person
01.10. – 31.12.
60 – 4 person
70 – 5 person
80 – 6 person
Additional note:
 • Air condition: free
 • Wi-Fi: free
 • Parking place: free
 • Pets: 5 EUR/day
Available and Price of Apartment 3

Price [Apartment / Day]:
Term:
Price [EUR]:
01.01. – 01.06.
60 – 4 person
01.06. – 01.07.
70 – 4 person
01.07. – 01.09.
100 – 4 person
01.09. – 01.10.
70 – 4 person
01.10. – 31.12.
60 – 4 person
Additional note:
 • Air condition: free
 • Wi-Fi: free
 • Parking place: free
 • Pets: 5 EUR/day

Bank account for advance payment (for reservation):

Bank: OTP banka Hrvatska d.d. Zadar
Acc Holder: Ruza Robeli
Adress of Holder: Sali X 35A, 23281 Sali
IBAN: HR4724070003102694460
SWIFT: OTPVHR2X

By paying in advance, you confirm your reservation and accept our General Aligments for the provision of accommodation services.Englesh

General Alignments for Apartments Robeli, Sali, Dugi otok – Croatia


UVOD
Apartmani Robeli, Ruža Robeli, OIB:11122695741 (u daljnjem tekstu: AR) pruža smještajne usluge sukladno Općim uvjetima korištenja usluge, a prema potvrdi i specifikaciji svake pojedine rezervacije. Iznajmljivač ne odgovara za okolnosti koje su izvan njegove kontrole kao što su ratovi, terorizam, pobune i nemiri, štrajkovi, prirodne katastrofe i elementarne nepogode, epidemije, pandemije, zabrane, restrikcije od strane lokalne uprave itd.

1. PREDMET UGOVORA
Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa između AR s jedne, i korisnika smještaja (u nastavku Gost) s druge strane, prilikom izvršenja rezervacije smještaja u ponudi web stranice www.lincarnica.com.

2. REZERVACIJA I ZAKLJUČENJE UGOVORA
Ugovor između Gosta i AR stupa na snagu gostovom obvezujućom rezervacijom (usmenim, pismenim ili elektronskim putem). Od tog trenutka nadalje, prava i obveze ugovornih strana regulirane su ovim Općim uvjetima poslovanja i primjenjuju se na Gosta i AR. AR može, bez obveze, prihvatiti bilo kakav poseban zahtjev odnosno molbu, no ista za AR nije pravno obvezujuća te će takav zahtjev biti ispunjen isključivo ukoliko je za istu izda pismenu potvrdu.
U slučaju da uplate aranžmana nisu izvršene u skladu s odredbama članka 3.2, rezervacija može biti poništena, bez obveza AR prema Gostu.

3. CIJENE I UVJETI PLAĆANJA
3.1 Cijena smještaja
Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu pa ih stoga Gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije.
Cijene smještaja objavljene su u EUR. Iznajmljivač zadržava pravo promjene objavljenih cijena.
Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, iznajmljivač jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Eventualne dodatne usluge koje Gost zatraži nisu uključene u cijenu i trebaju biti plaćene na licu mjesta predstavnika AR.
Minimalno trajanje boravka iznosi 7 noćenja tijekom Srpnja i Kolovoza i 3 noćenje tijekom ostalih mjeseci ako nije drugačije ugovoreno.

Cijene smještaja (u slučaju da u opisu nije drugačije navedeno) uključuju: boravak u smještajnoj jedinici, bežični internet, uobičajenu potrošnju električne energije, grijanje u zimskom i klimatizaciju u ljetnom periodu, potrošnju vode, završno čišćenje, posteljinu, kupaonske ručnike i boravišnu pristojbu.

3.2 Plaćanje
Po primitku potvrde rezervacije Gost je obvezan u roku od najviše 5 dana uplatiti akontaciju od 30% čime je rezervacija definitivno potvrđena. Saldo do punog iznosa plaća se na dan dolaska i početka korištenja rezervirane usluge.
Za rezervacije izvršene u roku unutar 21 dan prije početka korištenja usluge smještaja, cjelokupni iznos rezervacije treba biti plaćen u roku od 24 sata.
Plaćanje rezervacija učinjenih unutar 21 dan prije početka korištenja usluge mora biti potvrđeno pismenom (E-mail) potvrdom o obavljenom plaćanju.
U slučaju ne pridržavanja rokova plaćanja, rezervacija može biti poništena.

3.3 Otkaz rezervacije
Ukoliko Gost otkaže rezervaciju, biti će mu zaračunati sljedeći troškovi otkaza:

 • otkazivanje rezervacije javljeno više od 70 dana prije dolaska: povrat iznosi 100% ukupnog iznosa rezervacije umanjen za troškove* povrata,
 • otkazivanje rezervacije javljeno najviše 69, a najmanje 42 dana prije dolaska: povrat iznosi 70% ukupnog iznosa rezervacije umanjen za troškove* povrata,
 • otkazivanje rezervacije javljeno najviše 41, a najmanje 28 dana prije dolaska: povrat iznosi 50% ukupnog iznosa rezervacije umanjen za troškove* povrata,
 • otkazivanje rezervacije javljeno najviše 27, a najmanje 8 dana prije dolaska: povrat iznosi 30% ukupnog iznosa rezervacije umanjen za troškove* povrata,
 • otkazivanje najviše 7 dana prije dana dolaska, a najmanje 1 dan prije dolaska: nema povrata rezervacije.

* Troškovi povrata rezervacije iznose 5 EUR

Za datum otkaza smatra se datum kada je primljena obavijest o otkazivanju rezervacije. U slučaju nedolaska ili nenajavljenog kasnijeg dolaska, AR zadržava ukupan iznos rezervacije.
Ako Gost mora otkazati rezervaciju prije početka usluge, AR mu nudi mogućnost da nađe novog korisnika za istu rezervaciju ako je to moguće. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

U slučaju ozbiljnog problema na strani Gosta, kao što su Covid-19 situacije, ozbiljne bolesti, gubitka posla, AR izvršiti će povrat kompletnog iznosa rezervacije umanjen za troškove* povrata ako gost o nastaloj situaciji obavijesti 14 dana prije dolaska. Gost uz svoj zahtjev mora priložiti pismene dokaze o nastaloj situaciji.

3.4. Putno osiguranje
AR svim svojim Gostima savjetuje putno osiguranje koje uključuje osiguranje od otkaza rezervacije.

4. VRIJEME DOLASKA I ODLASKA; SKRAĆENJE ILI PRODUŽENJE BORAVKA
Gosta se moli da obrati pažnju na kontaktne brojeve telefona ili e-maila kako bi bio u mogućnosti uspostaviti kontakt sa AR tijekom dolaska.
Prilikom dolaska Gost je obavezan predati putne i osobne dokumente osobi koja će mu uručiti ključeve smještajne jedinice, izvršiti prijavu boravka i odmah vratiti osobne dokumente. Predviđeno vrijeme dolaska je  između 14:00 i 23:00 sati, dok je vrijeme odlaska u pravilu do 10:00 sati. Gost je dan prije dolaska obavezan AR obavjestiti (E-mail, SMS, WhatsUp i sl.) o okvirnom vremenu dolaska.

5. MAKSIMALAN BROJ OSOBA
U smještajne jedinice iz naše ponude dozvoljeno je smjestiti isključivo maksimalan broj osoba koji je naveden u opisu rezervirane smještajne jedinice objavljen na internet stranicama AR. Isto se odnosi i na djecu, osim u slučaju kada je dijete mlađe od 3 godine, uz prethodan dogovor s AR, odn. naznaku prilikom rezervacije.
Ujedno je zabranjeno postavljanje šatora ili kamp-kućica na zemljištu koje pripada objektu.
U slučaju prekoračenja maksimalnog broja osoba, ili postavljanja šatora ili kamp kućice na zemljištu objekta, vlasnik objekta može za prekobrojne osobe naplatiti od njega određenu naknadu po osobi, ili može prekomjerne osobe udaljiti sa imanja, odnosno naložiti da se šator ili kamp kućica uklone.
U slučaju da se Gost ne pridržava ovog naloga, sa imanja će biti udaljeni svi, bez mogućnosti povrata uplaćenog iznosa.

6. KATEGORIZACIJA
Smještajne jedinice su opisane prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te je broj zvjezdica jasno naznačene u opisu smještajnih jedinica na internet stranici.
Standardi smještaja i usluga,  pojedinih zemalja su različiti i ne mogu se usporediti.

7. OBVEZE APARTMANA ROBELI PREMA KORISNIKU USLUGE
Obveza AR je stalna briga o kvaliteti pružene usluge, sukladno zakonskim propisima, pravilima struke, te opće prihvaćenim uzancama i običajima u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti. AR će nastojati preuzete obveze ispunjavati u cijelosti osim ako dođe do okolnosti koje su izvan naše kontrole.

8. OBVEZE KORISNIKA USLUGE
Gost je obvezan pribaviti i posjedovati svu potrebnu osobnu dokumentaciju, potrebnu prilikom dolaska i odlaska iz AR. Korisnik usluge je dužan pridržavati se kućnog reda koji je propisan. Korisnik usluge je dužan prije dolaska provjeriti vozni režim između Republike Hrvatske i zemlje iz koje dolazi, te provjeriti da li je potreban kakav dodatni putni dokument za njegov ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj.
Gosti su dužni pridržavati se kućnog reda. Dolazak i boravak maloljetnika dopušteno samo u pratnji odrasle osobe. Zadržavamo pravo raskinuti ugovor s trenutnim učinkom ako se pravila kućnog reda, unatoč prethodnim upozorenjima, ne poštuju.

8.1. Kaucija
AR neće tražiti kauciju od Gost prilikom dolaska u smještajnu jedinicu.

8.2. Kućni ljubimci
Boravak kućnih ljubimaca je dopušten uz prethodnu najavu i odobrenje AR, molimo vas za razumijevanje. Naknada za kućnog ljubimca iznosi 5 EUR po danu.

9. NAKNADA ŠTETE
Korisnik usluge obvezuje se trenutačno podmiriti sve troškove štete ili gubitka kao posljedice namjernog ili nenamjernog postupanja uzrokovanog od strane njega ili drugih osoba koje su sa njim na odmoru. Odgovornost Gosta za štetu punom je iznosu štete i može se naplatiti i do 60 dana od posljednjeg dana boravka.

10. ODGOVORNOST APARTMANA ROBELI
AR ne odgovara za nestanak osobnih stvari, oštećenje osobnih stvari kao niti za ozljede, nesreće i smrtne slučajeve tijekom boravka gostiju. Gosti koriste sve sadržaje AR na vlastitu odgovornost.

11. SUDSKA NADLEŽNOST
Svi sporovi ili nesuglasice rješavati će se dogovorno na način prihvatljiv za obje strane, a ako se ne može doći do rješenja, prihvaća se arbitraža mjesno nadležnog suda u Zadru.

Download EN document verson.

Croatian

Opći uvjeti Apartmana Robeli, Sali, Dugi otok – Hrvatska


UVOD
Apartmani Robeli, Ruža Robeli, OIB:11122695741 (u daljnjem tekstu: AR) pruža smjestajne usluge sukladno Općim uvjetima korištenja usluge, a prema potvrdi i specifikaciji svake pojedine rezervacije. Iznajmljivač ne odgovara za okolnosti koje su izvan njegove kontrole kao što su ratovi, terorizam, pobune i nemiri, štrajkovi, prirodne katastrofe i elementarne nepogode, epidemije, pandemije, zabrane, restrikcije od strane lokalne uprave itd.

1. PREDMET UGOVORA
Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa između AR s jedne, i korisnika smještaja (u nastavku Gost) s druge strane, prilikom izvršenja rezervacije smještaja u ponudi web stranice www.lincarnica.com.

2. REZERVACIJA I ZAKLJUČENJE UGOVORA
Ugovor između Gosta i AR stupa na snagu gostovom obvezujućom rezervacijom (usmenim, pismenim ili elektronskim putem). Od tog trenutka nadalje, prava i obveze ugovornih strana regulirane su ovim Općim uvjetima poslovanja i primjenjuju se na Gosta i AR. AR može, bez obveze, prihvatiti bilo kakav poseban zahtjev odnosno molbu, no ista za AR nije pravno obvezujuća te će takav zahtjev biti ispunjen isključivo ukoliko je za istu izda pismenu potvrdu.
U slučaju da uplate aranžmana nisu izvršene u skladu s odredbama članka 3.2, rezervacija može biti poništena, bez obveza AR prema Gostu.

3. CIJENE I UVJETI PLAĆANJA
3.1 Cijena smještaja
Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu pa ih stoga Gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije.
Cijene smještaja objavljene su u EUR. Iznajmljivač zadržava pravo promjene objavljenih cijena.
Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, iznajmljivač jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Eventualne dodatne usluge koje Gost zatraži nisu uključene u cijenu i trebaju biti plaćene na licu mjesta predstavnika AR.
Minimalno trajanje boravka iznosi 7 noćenja tijekom Srpnja i Kolovoza i 3 noćenje tijekom ostalih mjeseci ako nije drugačije ugovoreno.

Cijene smještaja (u slucaju da u opisu nije drugacije navedeno) uključuju: boravak u smještajnoj jedinici, bezicni internet, uobičajenu potrošnju električne energije, grijanje u zimskom i klimatizaciju u ljetnom periodu, potrošnju vode, završno čišćenje, posteljinu, kupaonske ručnike i boravišnu pristojbu.

3.2 Plaćanje
Po primitku potvrde rezervacije Gost je obvezan u roku od najviše 5 dana uplatiti akontaciju od 30% čime je rezervacija definitivno potvrđena. Saldo do punog iznosa plaća se na dan dolaska i početka korištenja rezervirane usluge.
Za rezervacije izvršene u roku unutar 21 dan prije početka korištenja usluge smještaja, cjelokupni iznos rezervacije treba biti plaćen u roku od 24 sata.
Plaćanje rezervacija učinjenih unutar 21 dan prije početka korištenja usluge mora biti potvrđeno pismenom (E-mail) potvrdom o obavljenom plaćanju.
U slučaju ne pridržavanja rokova plaćanja, rezervacija može biti poništena.

3.3 Otkaz rezervacije
Ukoliko Gost otkaže rezervaciju, biti će mu zaračunati sljedeći troškovi otkaza:

 • otkazivanje rezervacije javljeno više od 70 dana prije dolaska: povrat iznosi 100% ukupnog iznosa rezervacije umanjen za troškove* povrata,
 • otkazivanje rezervacije javljeno najviše 69, a najmanje 42 dana prije dolaska: povrat iznosi 70% ukupnog iznosa rezervacije umanjen za troškove* povrata,
 • otkazivanje rezervacije javljeno najviše 41, a najmanje 28 dana prije dolaska: povrat iznosi 50% ukupnog iznosa rezervacije umanjen za troškove* povrata,
 • otkazivanje rezervacije javljeno najviše 27, a najmanje 8 dana prije dolaska: povrat iznosi 30% ukupnog iznosa rezervacije umanjen za troškove* povrata,
 • otkazivanje najviše 7 dana prije dana dolaska, a najmanje 1 dan prije dolaska: nema povrata rezervacije.

* Troškovi povrata rezervacije iznose 5 EUR

Za datum otkaza smatra se datum kada je primljena obavijest o otkazivanju rezervacije. U slučaju nedolaska ili nenajavljenog kasnijeg dolaska, AR zadržava ukupan iznos rezervacije.
Ako Gost mora otkazati rezervaciju prije početka usluge, AR mu nudi mogućnost da nađe novog korisnika za istu rezervaciju ako je to moguće. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

U slučaju ozbiljnog problema na strani Gosta, kao što su Covid-19 situacije, ozbiljne bolesti, gubitka posla, AR izvršiti će povrat kompletnog iznosa rezervacije umanjen za troškove* povrata ako gost o nastaloj situaciji obavijesti 14 dana prije dolaska. Gost uz svoj zahtjev mora priložiti pismene dokaze o nastaloj situaciji.

3.4. Putno osiguranje
AR svim svojim Gostima savjetuje putno osiguranje koje uključuje osiguranje od otkaza rezervacije.

4. VRIJEME DOLASKA I ODLASKA; SKRAĆENJE ILI PRODUŽENJE BORAVKA
Gosta se moli da obrati pažnju na kontaktne brojeve telefona ili e-maila kako bi bio u mogućnosti uspostaviti kontakt sa AR tijekom dolaska.
Prilikom dolaska Gost je obavezan predati putne i osobne dokumente osobi koja će mu uručiti ključeve smještajne jedinice, izvršiti prijavu boravka i odmah vratiti osobne dokumente. Predviđeno vrijeme dolaska je  između 14:00 i 23:00 sati, dok je vrijeme odlaska u pravilu do 10:00 sati. Gost je dan prije dolaska obavezan AR obavjestiti (E-mail, SMS, WhatsUp i sl.) o okvirnom vremenu dolaska.

5. MAKSIMALAN BROJ OSOBA
U smještajne jedinice iz naše ponude dozvoljeno je smjestiti isključivo maksimalan broj osoba koji je naveden u opisu rezervirane smještajne jedinice objavljen na internet stranicama AR. Isto se odnosi i na djecu, osim u slucaju kada je dijete mladje od 3 godine, uz prethodan dogovor s AR, odn. naznaku prilikom rezervacije.
Ujedno je zabranjeno postavljanje šatora ili kamp-kućica na zemljištu koje pripada objektu.
U slučaju prekoračenja maksimalnog broja osoba, ili postavljanja šatora ili kamp kućice na zemljištu objekta, vlasnik objekta može za prekobrojne osobe naplatiti od njega određenu naknadu po osobi, ili može prekomjerne osobe udaljiti sa imanja, odnosno naložiti da se šator ili kamp kućica uklone.
U slučaju da se Gost ne pridržava ovog naloga, sa imanja će biti udaljeni svi, bez mogućnosti povrata uplaćenog iznosa.

6. KATEGORIZACIJA
Smještajne jedinice su opisane prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te je broj zvjezdica jasno naznačene u opisu smještajnih jedinica na internet stranici.
Standardi smještaja i usluga,  pojedinih zemalja su različiti i ne mogu se usporediti.

7. OBVEZE APARTMANA ROBELI PREMA KORISNIKU USLUGE
Obveza AR je stalna briga o kvaliteti pružene usluge, sukladno zakonskim propisima, pravilima struke, te opće prihvaćenim uzancama i običajima u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti. AR će nastojati preuzete obveze ispunjavati u cijelosti osim ako dođe do okolnosti koje su izvan naše kontrole.

8. OBVEZE KORISNIKA USLUGE
Gost je obvezan pribaviti i posjedovati svu potrebnu osobnu dokumentaciju, potrebnu prilikom dolaska i odlaska iz AR. Korisnik usluge je dužan pridržavati se kućnog reda koji je propisan. Korisnik usluge je dužan prije dolaska provjeriti vozni režim između Republike Hrvatske i zemlje iz koje dolazi, te provjeriti da li je potreban kakav dodatni putni dokument za njegov ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj.
Gosti su dužni pridržavati se kućnog reda. Dolazak i boravak maloljetnika dopušteno samo u pratnji odrasle osobe. Zadržavamo pravo raskinuti ugovor s trenutnim učinkom ako se pravila kućnog reda, unatoč prethodnim upozorenjima, ne poštuju.

8.1. Kaucija
AR neće tražiti kauciju od Gost prilikom dolaska u smještajnu jedinicu.

8.2. Kućni ljubimci
Boravak kućnih ljubimaca je dopusten uz prethodnu najavu i dopuštenje AR, molimo vas za razumijevanje. Naknada za kućnog ljubimca iznosi 5 EUR po danu.

9. NAKNADA ŠTETE
Korisnik usluge obvezuje se trenutačno podmiriti sve troškove štete ili gubitka kao posljedice namjernog ili nenamjernog postupanja uzrokovanog od strane njega ili drugih osoba koje su sa njim na odmoru. Odgovornost Gosta za štetu punom je iznosu štete i može se naplatiti i do 60 dana od posljednjeg dana boravka.

10. ODGOVORNOST APARTMANA ROBELI
AR ne odgovara za nestanak osobnih stvari, oštećenje osobnih stvari kao niti za ozljede, nesreće i smrtne slučajeve tijekom boravka gostiju. Gosti koriste sve sadržaje AR na vlastitu odgovornost.

11. SUDSKA NADLEŽNOST
Svi sporovi ili nesuglasice rješavati će se dogovorno na način prihvatljiv za obje strane, a ako se ne može doći do rješenja, prihvaća se arbitraža mjesno nadležnog suda u Zadru.

Download HR verzije dokumenta.


If you want to rent our apartments, contact us with the form or by below-listed contacts. We are awaiting your inquiry.

Request for booking:

  Select Apartment/s:
  Number of person:
  Date from:
  Date to:


  * requared field

  Contact Info:

  Adress: Sali X 35 A, Dugi otok, Croatia

  Phone: +385 23 377479

  Gsm: +385 99 6848140

  E-mail: info@lincarnica.com

  Find us on map

  General Aligments:

  General Aligments – link to web version

  Download EN document verson

  Download HR document verson